Hakkımızda

asilsanat

Vizyonumuz,

Çocukların; fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine eğitimde kullanılabilecek en güçlü araç olan sanatın ve sanat eğitiminin olumlu etkileriyle katkıda bulunmak, sosyal yönden gelişmelerine ortam hazırlamak, algılama, öğrenme, bellekte tutma yetilerini geliştirmek, mantıksal ve estetik duyumlarını yaratıcı yönde geliştirmelerine olanak sağlamaktır.

Misyonumuz,

  • Sanatın bireysel ve sosyal alandaki geliştirici katkılarını eğitim yoluyla insanlara aktarmak, insanları sanata yöneltmek, bireyin yaratıcılığını arttırmak ve geliştirmektir.
  • Öğrencilerimizin sanatla olan iletişim ve etkileşiminin düzenli, sağlıklı ve verimli olması sağlamaya çalışmaktır.
  • Müzik, resim ve bale eğitiminde öğrencilerin mükemmelleşmesini sağlayacak her türlü eğitimi vererek konularında yetkin olmalarını sağlamaktır.,
  • Alanında uzmanlaşmış öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimize doğru bir sanat eğitimi vererek istekli olan öğrencileri mesleğe yönelterek, onların gelişmelerini sağlamak, eksiklerini gidermek isteyen sanatçılara yardımcı olmaktır.